Socijalno uključivanje starijih osoba u dobi od navršenih 65 i više godina na području Općine Brodski Stupnik

Zdrava prehrana za treću dob

Dana 30. lipnja 2021. godine u parku ispred Društvenog doma u Brodskom Stupniku održan je seminar „Zdrava prehrana za treću dob“ u sklopu projekta „Socijalno uključivanje 65+“ kojeg provodi Općina Brodski Stupnik. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Na seminaru su sudjelovali pripadnici ciljne skupine kojima su prezentirana osnovna znanja i smjernice o zdravoj prehrani za treću dob. U smjernicama za prehranu osoba starije životne dobi prikazane su specifične nutritivne potrebe te preporuke za unos hranjivih tvari i održavanje energije.

Seminar se provodio s ciljem savjetovanja i prenošenja znanja o pravilnoj i zdravoj ishrani starijih osoba.

Na seminaru je sudjelovalo 13 pripadnika ciljne skupine.