Socijalno uključivanje starijih osoba u dobi od navršenih 65 i više godina na području Općine Brodski Stupnik

Jednodnevni izlet Satnica Đakovačka – Udruga žena Cicika

Dana 11. svibnja 2022. godine održan je jednodnevni izlet u Satnicu Đakovačku u sklopu Elementa 1 projekta „Socijalno uključivanje 65+“ kojeg provodi Općina Brodski Stupnik u suradnji s partnerima na projektu; LAG-om Posavina i Udrugom hrvatskih umirovljenika Općine Nova Kapela. Jednodnevni izlet je obuhvaćao posjet Udruzi žena Cicika te sudjelovanje na seminaru u organizaciji Centra za socijalnu skrb Đakovo na temu „Prava i usluge za starije osobe iz sustava socijalne skrbi“.

Na jednodnevnom izletu sudjelovalo je 39 osoba, a koje su činili predstavnici udruge hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela te zaposlenici projekta „Socijalno uključivanje 65+“ i ciljna skupina projekta, osobe starije od 65 godina. Samom događaju prisustvovala je i predsjednica udruge žena Cicika – Božana Rogalo zajedno sa korisnicama udruge.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.