Socijalno uključivanje starijih osoba u dobi od navršenih 65 i više godina na području Općine Brodski Stupnik

Završna konferencija projekta „Socijalno uključivanje 65+“

Dana 18. srpnja 2022. godine u Društvenom domu Brodski Stupnik održana je Završna konferencija projekta „Socijalno uključivanje 65+“ kojeg provodi Općina Brodski Stupnik zajedno s partnerima LAG-om Posavina i Udrugom hrvatskih umirovljenika Općine Nova Kapela.

Na završnoj konferenciji predstavljeni su partneri koji su se zahvalili na ukazanom povjerenju u protekle dvije godine, a koje im je pružila Općina Brodski Stupnik kroz ovaj projekt; predstavljeni su ciljevi, aktivnosti i ostvareni rezultati projekta.

Načelnik Općine Brodski Stupnik Goran Jelinić pozdravio je sve nazočne te se zahvalio partnerima, korisnicima uključenima u aktivnosti projekta, članovima projektnog tima na podršci koju su pružali tokom cijelog razdoblja provedbe projekta kao i svima onima koji su se uključili u ovaj hvale vrijedan projekt. Istaknuo je dobru organizaciju između sudionika projekta i uspješnu provedbu svih aktivnosti predviđenih projektom.

Završnoj konferenciji nazočile su 72 osobe, pripadnici ciljnih skupina projekta, predstavnici partnera na projektu te članovi projektnog tima.

Kroz projekt su uključene 163 osobe – pripadnici ciljne skupine, osobe starije od 65 godina te 21 osoba – pripadnici ciljne skupine koje uključuju članove obitelji starijih osoba.

Provedba projekta „Socijalno uključivanje 65+“ traje 24 mjeseca, odnosno od 01.08.2020. do 01.08.2022. godine.